Pekka Visuri                        Seminaariraportti 20.8.2016

Louhisaari logo

 

Louhisaari-seminaari 20.8.2016:

Turun realistit Euroopan geopolitiikassa

Suomen Geopoliittinen Seura järjesti Askaisissa 20. elokuuta ensimmäisen Louhisaari-seminaarin, jonka teemana oli ”Turun realistit Euroopan geopolitiikassa”. Ennen varsinaista seminaaria tutustuttiin Louhisaaren kartanoon ja erityisesti Mannerheim-suvun esineistöön. Askaisten koululla iltapäivällä pidetyn seminaarin jälkeen oli Turussa tilaisuus perehtyä arkkitehti Benito Casagranden opastuksella lähinnä vuosien 1809-1812 historiaan liittyviin kohteisiin.

Louhisaaren kartanon esittelyyn ja seminaarin ensimmäiseen osuuteen osallistui geopoliittisen seuran jäsenten ja kutsuvieraiden lisäksi bussilastillinen Kansallismuseon ystävät ry:n jäseniä.

Seminaarissa Askaisten koululla käsiteltiin aluksi Suomen asemaan 1800-luvun alussa merkittävästi vaikuttaneita, Turun seudulla toimineita Carl Erik Mannerheimia, Jakob Tengströmiä ja Kustaa Mauri Armfeltiä dosentti Risto Volasen ja professori Timo Soikkasen alustusten pohjalta. Toisena kokonaisuutena selvitettiin Suomen sodan 1808-1809 tapahtumia ja Pietarin geopoliittista asemaa, joista alustivat professorit Pekka Visuri ja Matti Klinge. Suurlähettiläs Heikki Talvitie puhui lopuksi Pohjolan geopoliittisen tilanteen kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään.

Seminaarin aiheiden valinnalla haluttiin nyt kiinnittää huomiota Suomen itsenäistymisen 1917 geopoliittisiin taustatekijöihin. Ensi vuonna pidettävässä Louhisaari-seminaarissa on tarkoitus keskittyä sadan vuoden takaisen Suomen itsenäisyyden toteutumiseen.

Kun koolla oli kaikkiaan 80 henkeä, joukossa useita historiaan ja geopolitiikkaan perehtyneitä tutkijoita, keskusteluissa esitettiin aihetta monipuolisesti täydentäviä tietoja ja kuultiin myös erilaisia henkilökohtaisia mielipiteitä. Lisäksi voitiin jälleen todeta, että alan harrastajien kokoontuminen kesäisesti viritetyn seminaariohjelman puitteissa tarjosi hyvän tilaisuuden yhteydenottoihin kollegoihin ja muihin tuttuihin sekä tutustumiseen samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin.

Seminaarissa pidetyistä esityksistä julkaistaan artikkelitiivistelmiä ja kommentteja geopoliittisen seuran kotisivuilla: www.sgseura.fi .

 

Louhisaari20.8.2016ncomp 

Seminaarin ensimmäisessä osassa Turun realisteista alustaneet dosentti Risto Volanen (oik) ja professori Timo Soikkanen sekä moderaattori toimitusjohtaja Anders Blom.

 

Louhisaari20.8.2016zacomp

Professori Matti Klinge arvioi alustuksessaan Pietarin geopoliittista asemaa 1700-luvulta lähtien ja käytti useita kommenttipuheenvuoroja. Vasemmalla toisen osuuden moderaattorina toiminut professori Jarmo Virmavirta.

 

Louhisaari20.8.2016ucomp

Mannerheim-suvusta laajan selvityksen tehnyt Tauno Wiljanen on itsekin Mannerheimien serkkuja.

Louhisaari20.8.2016jcomp

 Seminaarin osanottajat seurasivat alustuksia tiiviisti ja kommentoivat niitä ahkerasti.

Louhisaari20.8.2016zlcomp

 Seuran varapuheenjohtaja Heikki Talvitie tarkasteli lopuksi Pohjoista geopolitiikkaa ennen ja jälkeen 1808-1809.

Turku20.8.2016mcomp 

Turussa arkkitehti Benito Casagrande esitteli kahdensadan vuoden takaiseen historiaan kuuluvia asioita entisöimässään Seipelin salissa, jossa vuonna 1809 pidettiin  tanssiaiset Aleksanteri I:n kunniaksi. Hänen vierellään vasemmalla näkyvän keisarin muotkuvan takana oli siihen aikaan saliin johtanut oviaukko.

 i

Jäsensivut