Suomen Geopoliittinen Seura ry
Geopolitiska Föreningen i Finland rf

mackindersworld

Suomen Geopoliittinen Seura on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on Suomea koskevan geopoliittisen tutkimuksen, keskustelun ja tietämyksen edistäminen. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin sekä elinkeinoelämään ja muihin organisaatioihin, joille geopolitiikka on tärkeä teema.

Seuran puheenjohtajana toimii Arto Nokkala ja varapuheenjohtajana Anders Blom. Muut hallituksen jäsenet ovat: Jaakko Blomberg, Timo Hellenberg, Ilkka Herlin, Maria Lähteenmäki, Hannu Mäntyvaara, Max Stucki ja Pekka Visuri.

Yhdistyksen sihteeri on Alex Kransman

Jäsensivut